Privacy policy

  1. Projekt slobodná diskusia prevádzkuje spoločnosť TT Consulting, s.r.o. IČO:35729252
  2. Všetky údaje ktoré užívatelia projektu vložia do systému sú vlastníctvom prevádzkovateľa.
  3. Prevádzkovateľ nebude poskytovať dôverné informácie o užívateľoch tretím stranám
  4. Tieto privacy policy sú platné od 29.12.2014 a akákoľvek aktualizácia bude dostupná na tejto stránke.
© Free-Discussion.EU 2013 - 2021